Ta strona używa COOKIES. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie COOKIES zgodnie z preferencjami przeglądarki. Więcej informacji w polityce COOKIES. ZAMKNIJ I NIE POKAZUJ WIĘCEJ
partnerzy basket Koszyk jest pusty.
CentrumOpon.pl

Regulamin

Regulamin

I.    Ważne informacje dla klienta

1. Wszystkie ceny widoczne na stronie centrumopon.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Opony sprzedawane przez nasz sklep są produktami pełnowartościowymi i posiadają gwarancję producenta (karta gwarancyjna do pobrania ze strony sklepu). Informacja nie dotyczy towarów oznaczonych jako wyprzedaż z umieszczoną datą produkcji. Zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 ''Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport'', za opony pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.

3. Cennik umieszczony na stronie centrumopon.pl nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa.

II.    Składanie zamówień.

1. Zamówienia można składać korzystając z formularza na stronie www.centrumopon.pl

2. Zamówienie potwierdzone jest elektronicznie w ciągu 24 godzin roboczych. Prosimy zapoznać się z treścią otrzymanego maila. W przypadku stwierdzenia błędu prosimy o odpowiedź podając prawidłowe dane lub o kontakt telefoniczny.

3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Zamawiającego zamówienie zostanie anulowane w ciągu trzech dni roboczych.

4. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie jest jednoznaczne z jego realizacją.

5. Zamówienie jest wiążące dla Nabywcy od momentu, gdy sklep potwierdzi możliwość  realizacji zamówienia.

6. W przypadku zamówienia towaru mało popularnego sprzedający może zwrócić się do Nabywcy o wpłacenie zaliczki w wysokości 30% wartości zamawianego towaru.

7. Sklep Centrumopon.pl ma prawo odmówić realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

III.    Koszt przesyłki  

1. Sklep Centrumopon.pl dolicza do każdej sztuki towaru koszty wysyłki w wysokości 20 zł brutto. Obowiązuje na terenie Polski, w przypadku wysyłki do kraju innego koszt wysyłki będzie ustalony indywidualnie.

IV. Formy płatności

1. Przelew na konto Sklep Centrumopon.pl wystawia fakturę pro-forma, na podstawie której Nabywca dokonuje zapłaty. Po zaksięgowaniu środków na koncie następuje wysyłka towaru.

2. Płatność kartą kredytową za pośrednictwem serwisu „płatności.pl”. Sklep Centrumopon.pl wystawia fakturę pro-forma, na podstawie której Nabywca dokonuje zapłaty. Po zaksięgowaniu środków na koncie następuje wysyłka towaru. W przypadku zapłaty kartą doliczane jest +3% wartości zamówienia.

3. Płatność za pobraniem przy odbiorze. Płatność następuje przy odbiorze towaru pracownikowi firmy  kurierskiej na podstawie listu przewozowego dołączonego do przesyłki. Koszt pobrania w wysokości 5 zł ponosi Nabywca.

4.  Sprzedaż ratalna. Dokonywana jest za pośrednictwem firmy Żagiel S.A.

V.    Wysyłka towaru

1. Sklep Centrumopon.pl wysyła towar korzystając z usług firm spedycyjnych: K-EX, Schenker, Pekaes.

2. Firmy kurierskie (spedycyjne) dostarczają towar pod wskazany adres, który został podany w trakcie zamawiania towaru.

3. Istnieje możliwość sprawdzenia gdzie aktualnie jest przesyłka.

4. W tym celu należy wejść na stronę firmy K-EX: www.k-ex.pl, Schenker: www.logistics.dbschenker.pl i wprowadzić numer listu przewozowego, który został podany wraz z informacją o wysłaniu towaru.

5. Towar dostarczany jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku). W celu sprecyzowania godziny dostarczenia przesyłki należy skontaktować się z firma przewozową. Nr listu przewozowego oraz telefon do firmy kurierskiej znajdują się w wysłanym e-mailem.

VI.    Gwarancja

1. Towary oferowane przez sklep Centrumopon.pl posiadają gwarancję producenta.

2. Podstawą do złożenia reklamacji jest posiadanie dokumentu potwierdzającego zakup.

3. Problemy techniczne rozwiązywane są przez placówki serwisowe producenta lub importera. Adresy punktów obsługi gwarancyjnej zamieszczone są na karcie gwarancyjnej lub stronie internetowej producenta lub importera.

4. Prosimy o sprawdzenie dostarczonego towaru przy odbiorze. W przypadku gdy towar posiada braki lub jest uszkodzony, prosimy sporządzić z kurierem protokół oraz poinformować o zdarzeniu sklep Centrumopon.pl.

5. W przypadku uznania reklamacji lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością towaru w sklepie. W razie braku towaru sklep Centrumopon.pl deklaruje się zwrócić środki pieniężne.

VII.     Poufność danych

1. Dane Nabywcy przekazane w trakcie złożenia zamówienia chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami)

2. Składając zamówienie Nabywca wyraża zgodę na przekazanie adresu e-mail na wykorzystywanie danych przez  Centrumopon.pl do celów związanych z realizacją zamówienia, marketingowych, obsługi posprzedażowej, prowadzenia programów lojalnościowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

3. Klientowi sklepu internetowego przysługuje prawo wglądu oraz poprawianie swoich danych, które w trakcie składania zamówienia zostały zapisane w systemie sklepu  Centrumopon.pl

VIII.    Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Nabywca korzystający za sklepu internetowego Centrumopon.pl będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość może od niej odstąpić terminie 10 dni od dnia dostawy, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

2. Nabywcom, którzy zawierają Umowę na odległość, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz innym niż osoby fizyczne nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w punkcie 1

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w punkcie 1, otrzymana przesyłka zawierająca towar powinna zostać zwrócona do Dostawcy prowadzącego sklep internetowy Centrumopon.pl w stanie nienaruszonym na koszt Nabywcy nie później niż w terminie 14 dni (Art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.)

4. Nabywca po wysyłce towaru musi powiadomić o fakcie nadania przesyłki firmę Truck-Gum Powiadomienie z podanym nr listu przewozowego prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@centrumopon.pl.

5. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest:

dostarczenie kompletnej przesyłki z towarem w stanie niezmienionym w oryginalnym opakowaniu na adres

Truck-Gum

Stojadła, ul. Kołbielska 39c

05-300 Mińsk Mazowiecki

opakowanie paczki zawierającej zwracany towar  w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

poprawne wypełnienie i własnoręczne podpisanie przez Nabywcę formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość.

dostarczenie wraz ze zwracanym towarem dowodu zakupu (paragon fiskalny).

7. Jeśli wszystkie warunki zwrotu przesyłki wskazane w punkcie 4 i 5 zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości zapłaconej przez konsumenta ceny zwracanego towaru nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Dostawcę przesyłki, przelewem na wskazane przez Nabywcę konto lub przekazem pocztowym.

8. Wymieniona przesyłka nie będzie przyjęta , gdy zwracane towary będą nosić ślady użytkowania, będą zabrudzone lub uszkodzone. W przypadku gdy towar jest uszkodzony lub w stanie zmienionym, Nabywcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

9. Nabywcy nie przysługuje prawo zwrotu zapłaconych kosztów przesyłki.

10. W przypadku odmowy uznania zwrotu przez Centrumopon.pl, (zgodnie z regulaminem) przesyłka zostanie ponownie wysłana do Nabywcy na jego koszt. Nabywca, który odmówi jej przyjęcia nie otrzyma zwrotu ceny zapłaconej za zamówioną przesyłkę z towarem.

IX.   Strony transakcji

1. Właścicielem sklepu  Centrumopon.pl jest firma Truck-Gum z siedzibą przy ulicy Kołbielskiej 39c, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 825-10-15-931, REGON 711577440

2. Nabywcami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 X.   Postanowienia końcowe

1. Sklep Centrumopon.pl  zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w  przypadku niemożności określenia czasu realizacji zamówienia, nieprzewidzianej zmiany cen zakupu wprowadzonej przez dostawców oraz nieprzewidywalnych zdarzeń losowych.

2. Regulamin obowiązuje od momentu umieszczenia go na stronie sklepu internetowego www.centrumopon.pl.

3. Składając zamówienie Nabywca akceptuje postanowienia powyższego regulaminu.

4. Centrumopon.pl  zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.   

5. Zmiana regulaminu nie może naruszać praw nabytych Nabywców będących klientami sklepu Centrumopon.pl.

XI. Zaufane opinie

1. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na  przekazanie swojego adresu e - mail na przetwarzanie przez sklep Centrumopon.pl danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Centrumopon.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

2. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

KONTAKT
Dział sprzedaży
+48 25 758 42 55
Pon.-Pią.: 8:00 - 18:00
Sob.: 8:00 - 15:00

b_formularz
b_hurt
© 2013 CentrumOpon.pl All rights reserved
Wykonanie: dP Internet